YANGIN TESİSATI VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin denetim dışı (kontrolsüz) yanmasıdır.. Bir yangınla ne zaman nerede ve hangi şartlar altında karşılaşacağını kestirmek mümkün değildir. Bu yüzden tedirli olmak gerekir. Yangından doğabilecek can kaybının yanı sıra zararları önlemenin veya azaltmanın en başta gelen yolu, yangına neden olacak faktörleri ortadan kaldırmak ve yangına hemen müdahale edebilecek tedbirleri almaktır. Böylece yangına müdahale etmek ve yangından kaynaklanan hasarları önlemek için yapılacak her türlü sistemlerin tamamı yangın tesisat sistemi olarak adlandırılır. Hizmet verdiğimiz konular:

  • Yangın Tesisatları
  • Yangın Hidrant Sistemleri
  • Sprinkler Sistemi
  • Yangın Pompaları
  • Water - Mist Sistemleri
  • Köpüklü Söndürme
  • Gazlı Söndürme
  • Yangın Dolapları ve Tüpleri
HomeAboutContact